Dne 6. junija je v Ljubljani potekalo srečanje Poslovni zajtrk ZEIDES, ki ga je organiziral Palsit v sodelovanju z Združenjem EIDES. Osrednja tema srečanja so bili izzivi, ki jih prinaša nova EU Uredba 2024/1183 o spremembi Uredbe (EU) št. 910/2014 v zvezi z vzpostavitvijo evropskega okvira za digitalno identiteto (na kratko eIDAS 2.0, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401183).

Na srečanju sta sodelovala predstavnika Ministrstva za digitalno preobrazbo, dr. Alenka Žužek Nemec in mag. Aleš Pelan, ki sta predstavila poglavitne novosti, ki jih prinaša ta nova zakonodaja. Sodelovala sta tudi na okrogli mizi, na kateri so bile med drugim izpostavljene teme glede certificiranju evropske denarnice za digitalno identiteto in tudi certificiranje novih storitev zaupanja, ki jih prinaša uredba. Udeleženci so razpravljali tudi o tem, kako časovno zahtevna in kompleksna bo vzpostavitev delovanja celotnega ekosistema te nove denarnice ter izzivi, s katerimi se bodo morali soočati tudi vsi ponudniki storitev v javnem kot tudi zasebnem sektorju, ki so z uredbo zavezani k priznavanju tega novega sredstva elektronske identifikacije. Prve denarnice se pričakuje že konec leta 2026, do takrat pa je potrebno vzpostaviti vse pogoje na pravni in tehnični ravni, da bo uporaba denarnice resnično zaživela v celotnem prostoru EU.

Več o srečanju: https://zeides.palsit.com/poslovni-zajtrk