Obveščamo vas, da bo 9.1.2021 potekla veljavnost korenskega potrdila izdajatelja SIGOV-CA prve generacije.

Potek veljavnosti ne bo vplival na uporabo SIGOV-CA potrdil končnih uporabnikov oz. imetnikov, saj so vsa veljavna SIGOV-CA digitalna potrdila izdana pod veljavnim izdajateljem SIGOV-CA druge generacije.