Inšpektor Ministrstva za javno upravo, Inšpektorata za javni sektor, Inšpekcije za informacijsko družbo je 10.6.2022 opravil izredni inšpekcijski pregled pri Državnem centru za storitve zaupanja SI-TRUST.

Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora izdajateljevega upravljanja sredstev elektronske identifikacije, izdanih na osebni izkaznici, v skladu z določbami Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja, Zakona o osebni izkaznici, Uredbe eIDAS in Uredbe o določitvi sredstev elektronske identifikacije in uporabi centralne storitve za spletno prijavo in elektronski podpis v delu, v katerem urejajo elektronsko identifikacijo.

Pri inšpekcijskem pregledu niso bile ugotovljene nepravilnosti.