Evropski parlament je glasoval za vzpostavitev okvira za digitalno identiteto EU, ki je pomemben mejnik na poti EU k varnejši in dostopnejši digitalni družbi. To omogoča konzorciju POTENTIAL, da pospeši svoj pilotni projekt velikih razsežnosti, namenjen pilotni izvedbi evropske denarnice za digitalno identiteto (EUDIW). Vse države članice, vključno z 19 državami in Ukrajino, ki sodelujejo v projektu, so se zavezale, da bodo sprostile svoje denarnice EU v 24 mesecih po veljavnih izvedbenih aktih, kot je določeno v uredbi.

„Na novo sprejeti pravni okvir in zelo pričakovana izdaja nove različice Arhitekturnega in referenčnega okvira (ARF) nam bosta omogočila, da pospešimo tehnični razvoj ekosistema denarnice EU za digitalno identiteto (EUDIW) in izvedemo preskuse v sodelujočih državah. Naš cilj je zagotoviti vseevropski prepoznaven, visoko varen, na uporabnika osredotočen in interoperabilen ekosistem denarnice za digitalno identiteto, ki bo državljanom EU omogočil neoviran dostop do javnih in zasebnih storitev. POTENTIAL pričakuje uspešno poskusno izvajanje EUDIW v različnih nacionalnih in čezmejnih scenarijih, pri čemer bo Komisiji zagotovil svoje strokovno znanje in predloge,“ pravi Florent Tournois, koordinator projekta POTENTIAL.

Medtem pa Arhitekturni in referenčni okvir(ARF) določa skupne standarde in tehnične specifikacije za države članice, da ustvarijo ali prilagodijo svoje denarnice.

Denarnica služi kot aplikacija na mobilnih napravah, ki uporabnikom omogoča, da brezhibno shranjujejo in upravljajo svoje podatke, hkrati pa ohranijo popoln nadzor nad svojo zasebnostjo. S poudarkom na preglednosti, inovacijah in varnosti bi morale biti nacionalne denarnice odprtokodne, da bi spodbujale zaupanje in odgovornost. Za fizične osebe bo brezplačna, za vse evropske državljane pa popolnoma prostovoljna.

Prototip denarnice EU naj bi se zdaj izvajal v sodelujočih državah z različnimi stopnjami statusa denarnice.

____________

POTENTIAL, ki ga vodita Francija in Nemčija, je največji od štirih pilotnih projektov velikih razsežnosti, ki jih je Komisija izbrala za spodbujanje digitalne identitete po vsej Evropi. S sodelovanjem več kot 140 institucij iz javnega in zasebnega sektorja po vsej Evropi je cilj projekta zagotoviti medsebojno interoperabilno izvajanje vseh nacionalnih denarnic in preskusiti opredeljene primere uporabe, tako na spletu kot zunaj njega. Potencial se osredotoča na šest primerov uporabe: storitve javne uprave, odpiranje bančnih računov, registracija kartice SIM, mobilno vozniško dovoljenje, kvalificirani e-podpis in storitve e-recepta.