Zaradi tehničnih težav danes, 7.4.2022, prihaja do motenj pri prevzemu digitalnih potrdil SIGEN-CA in SI-PASS-CA ter uporabi storitve SI-PASS. Težave prioritetno rešujemo. Ko bodo odpravljene, bomo obvestilo posodobili.

Motnje so odpravljena. Storitve SI-TRUST ponovno nemoteno delujejo.