V Državnem centru za storitve zaupanja na Ministrstvu za javno upravo iščemo novega sodelavca.

Če imate znanje in izkušnje iz dela na področju informatike, in če ste timski človek željan novih izzivov, vas vabimo, da se prijavite na enega izmed spodnjih razpisov.

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami na področjih:

  • poznavanjem področja storitev zaupanja (npr. elektronski podpis, digitalna potrdila…),
  • izkušnjami na področju upravljanja z informacijskimi rešitvami,
  • izkušnjami na področju projektnega vodenja in sodelovanja v projektnih skupinah ali
  • opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka.

Več o delovnem mestu in pogojih za zaposlitev v razpisni dokumentaciji:

- VIŠJI SVETOVALEC (šifra DM: 10026) v Direktoratu za informatiko, Sektorju za storitve zaupanja (vsebina razpisa, vloga za zaposlitev)
 

Zaposlitev je za določen čas do 30. 6. 2026 oziroma do konca trajanja projekta Razvoj novih dinamičnih e-storitev.

Rok za prijavo je 13. 10. 2022 do konca dne.