Na konferenci Informatika v javni upravi 2020 sta mag. Aleš Pelan in dr. Alenka Žužek Nemec iz SI-TRUST predstavila prihajajočo eOsebno izkaznico in novo storitev eVročanje.

 

mag. Aleš Pelan:
eOsebna izkaznica

V Sloveniji bomo prihodnje leto pričeli izdajati elektronsko osebno izkaznico, katere uvedba je posledica sprejetja uredbe EU o okrepitvi varnosti osebnih izkaznic, ki od držav članic zahteva, da najkasneje do avgusta 2021 pričnejo izdajati osebne izkaznice z enakimi biometričnimi elementi, kot se uporabljajo pri izdajanju potnih listin. Ker tovrstna sprememba zahteva integracijo čipa v obrazec osebne izkaznice, smo v Sloveniji prenovo osebnih izkaznic videli tudi kot priložnost, da se hkrati z uvedbo biometrične osebne izkaznice uvedejo tudi elementi elektronske osebne izkaznice, s pomočjo katerih bodo imetniki nove osebne izkaznice lahko na varen način opravljali e-postopke tako v storitvah javnega sektorja kot v aplikacijah, ki jih ponuja zasebni sektor. Predlog nove elektronske osebne izkaznice tako predvideva vključitev treh varnostnih elementov na čip osebne izkaznice, in sicer bosta na čipu zapisani dve sredstvi elektronske identifikacije, ki bosta uporabniku omogočali varno prijavo v e-storitve, ter kvalificirano potrdilo za e-podpis, ki bo uporabniku omogočilo oblikovanje kvalificiranega e-podpisa. Pravno podlago za izdajanje elektronske osebne izkaznice predstavljata Zakon o spremembi zakona o osebni izkaznici in Zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja, ki sta trenutno v postopku sprejemanja.

 

dr. Alenka Žužek Nemec, mag. Tatjana Mizori Zupan, Suzana Muljavec Kahne:
eVročanje

Na Ministrstvu za javno upravo (v nadaljevanju MJU) smo vzpostavili državni informacijski sistem za elektronsko vročanje dokumentov SI-CeV, ki bo pomembno razbremenil številne institucije, državljanom pa olajšal pot, ki jo porabijo za sprejem pošiljk oz. dokumentov. V prvi fazi je storitev na voljo vladnim službam, večini ministrstvom, organom v sestavi ministrstev, upravnim enotam, centrom za socialno delo ter drugim institucijam javne uprave. Gre za več kot 100 institucij, ki uporabljajo centralne elektronske evidence dokumentartnega gradiva, s katerimi upravlja MJU, t.j. SPIS 1.45 (upravne enote in nekateri drugi organi), SPIS 4 in informacijski sistem Krpan. Vse zajete institucije lahko od 23. novembra 2020 dalje vročajo dokumente državljanom v varne predale eUprave, lahko pa si elektronsko vročajo tudi medsebojno, saj so glavni predali institucij javne uprave, s katerimi upravlja MJU, postali varni elektronski predaji za prejem in vročanje elektronskih pošiljk. V naslednji fazi, ki naj bi bila predvidoma realizirana do marca 2021, je predvideno e-vročanje državljanom tudi širše, v varne predale drugih ponudnikov varnih predalov in varne predale drugih elektronskih evidenc dokumentarnega gradiva. V predstavitvi je praktičen prikaz elektronskega vročanja tako z vidika državljanov kot tudi z vidika institucij, ki uporabljajo SPIS 4 kot centralno elektronsko evidenco dokumentarnega gradiva.