V četrtek, 29. februarja 2024, je Evropski parlament na svojem plenarnem zasedanju potrdil predlog Uredbe (EU) Evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 910/2014 v zvezi z vzpostavitvijo okvira za evropsko digitalno identiteto. Dokončno sprejetje te zakonodaje se pričakuje v prihodnjih mesecih z objavo v Uradnem listu Evropske komisije.

Več o tem: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240223IPR18095/meps-back-plans-for-an-eu-wide-digital-wallet

Uredba prinaša novost predvsem na področju elektronske identifikacije EU državljanov. Uvaja namreč evropsko denarnico za digitalno identiteto, s katero bodo lahko državljani po vsej EU dokazali svojo identiteto, kadar bo to potrebno za dostop do spletnih storitev v javnem in zasebnem sektorju, izmenjavo digitalnih dokumentov ali preprosto za dokazovanje določene osebne lastnosti, kot je starost, ne da bi razkrili svojo celotno identiteto ali druge osebne podatke. Državljani bodo imeli vedno popoln nadzor nad tem, katere podatke in komu jih posredujejo. Prve evropske denarnice za digitalno identiteto bodo državljanom predvidoma na voljo od konca leta 2026 dalje.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo v okviru priprav na to novo zakonodajo sodeluje v projektu POTENTIAL, ki ga sofinancira Evropska komisija. V projektu POTENTIAL sodeluje prek 140 partnerjev iz javnega in zasebnega sektorja iz 20 držav, med temi tudi iz Ukrajine. Ministrstvo bo v okviru projekta pilotno vzpostavilo evropsko denarnico in njeno uporabo preskusilo za dostop do e-storitev na portalih eUprava in SPOT. Več o projektu: https://www.digital-identity-wallet.eu/.