Državljani, ki so oddali vlogo za novo osebno izkaznico in ovojnice z začetnim geslom še niso prejeli, bodo le-to prejeli naknadno.

 

Za uporabo e-osebne izkaznice mora uporabnik na svojo delovno postajo namestiti tudi namensko programsko opremo, ki jo zagotavlja dobavitelj čipov osebne izkaznice. Ker se ta zaradi situacije v Rusiji in Ukrajini sooča s težavami pri razvoju, je prišlo do zakasnitve pri dobavi programske opreme. Ovojnice z začetnim geslom bodo državljani prejeli na naslov za vročanje, ko bo na voljo programska oprema.

Državljan bo ovojnico z začetnim geslom prejel s poštno pošiljko na naslov za vročanje in sicer ne glede na to, kateri način vročitve osebne izkaznice je izbral ob oddaji vloge za osebno izkaznico. Tudi državljani, ki so oz. bodo osebno izkaznico prevzeli osebno na upravni enoti, bodo ovojnico z začetnim geslom prejeli naknadno na svoj naslov za vročanje.

Obvestilo velja do preklica.