Zaradi napovedi, da bo Nacionalni inštitut za javno zdravje na portalu zVem omogočil dostop do EU digitalnega covid potrdila, se je močno povečalo povpraševanje po pridobitvi in uporabi mobilne identitete smsPASS ter kvalificiranih digitalnih potrdil, saj za vstop v portal prebivalci potrebujejo elektronsko identiteto.

Zato s ponedeljkom, 21. junija 2021, vzpostavljamo Klicni center SI-PASS, ki bo nudil pomoč in podporo uporabnikom, ki uporabljajo ali pa želijo uporabljati storitve SI PASS, predvsem zaradi pridobitve potrdil na portalu zVem.

Klicni center bo deloval vsak delovni dan med 8. in 22. uro, dostopen pa bo na telefonski številki 080 7074. V začetku bo v klicnem centru na voljo 5 do 6 svetovalcev, ki bodo nudili podporo uporabnikom, v nadaljevanju pa se bo ekipa svetovalcev še okrepila.