21.10.2021 se je na Brdu pri Kranju odvijala 5. mednarodna konferenca o e-identifikaciji in e-storitvah zaupanja ZEIDES 2021, kjer sta predstavnika SI-TRUST, dr. Alenka Žužek Nemec in mag. Aleš Pelan, predstavila Novosti na področju e-identitet v EU in v Sloveniji.

V digitalnem svetu postaja elektronska identifikacija odločilnega pomena, kar se je potrdilo ravno v času pandemije COVID-19. Ker trenutno v EU ni zaupanja vredne in varne uporabniške identifikacije, ki bi ščitila osebne podatke in se široko uporabljala, je Evropska komisija 3. 6. 2021 objavila predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 910/2014 v zvezi z vzpostavitvijo okvira za evropsko digitalno identiteto, ki temelji na EU Uredbi za e-identifikacijo in storitvah zaupanja na enotnem notranjem trgu (eIDAS). Ta bo vsakomur v svoji državi omogočil digitalno identiteto, priznano povsod v EU. Po predlogu se bo evropska digitalna identiteta upravljala prek digitalne denarnice na mobilnih telefonih in drugih napravah za identifikacijo po spletu. Sprejem uredbe se pričakuje v prihodnjem letu.

Več o konferenci