Zahtevek za regeneriranje ključev posebnega kvalificiranega digitalnega potrdila za strežnike, s katerimi upravljajo državni organi (v nadaljevanju institucije), izda skrbnik potrdila. Zahtevek odda preko elektronske pošte na naslov sigov-ca@gov.si, podpisan z veljavnima potrdiloma skrbnika in predstojnika institucije1, osebno na SIGOV-CA ali s priporočeno pošto posreduje na naslov izdajatelja SIGOV-CA. Skrbnik in predstojnik s podpisom jamčita za verodostojnost podatkov. Zahtevek se izpolni s tiskanimi črkami.