Izpolnjeni obrazec skupaj s svojim veljavnim osebnim identifikacijskim dokumentom prinese na pristojno prijavno službo1. Bodoči imetnik s podpisom jamči za verodostojnost podatkov.

Osebni podatki, navedeni na obrazcu, se uporabljajo za izdajo in uporabo smsPASS in digitalnega potrdila SI-PASS-CA ter ne bodo uporabljeni v druge nedogovorjene namene.