Zahtevek za pridobitev posebnega in/ali spletnega kvalificiranega digitalnega potrdila (v nadaljevanju potrdila) za zaposlene državnih organov (v nadaljevanju institucij) izpolni predstojnik institucije (minister, generalni sekretar, direktor ali načelnik upravne enote) in eden ali več1 bodočih imetnikov potrdila, za katere želi institucija pridobiti potrdilo za opravljanje dela za institucijo. Izpolnjeni zahtevek predstojnik institucije na varen način posreduje na SIGOV-CA.

Prosimo, da pri možnostih izbire ustrezne označite. Potrdilo vsebuje podatke o instituciji in imetniku potrdila: oznako institucije (velja samo za posebno potrdilo), ime in priimek imetnika, serijsko številko potrdila, e-naslov, številko politike, začetek in konec veljavnosti potrdila, naziv izdajatelja, javni ključ in ostale podatke v skladu s Politiko SIGOV-CA za kvalificirana digitalna potrdila za državne organe (v nadaljevanju Politika SIGOV-CA), ki je javno objavljena na spletnih straneh SIGOV-CA. Osebni podatki ne bodo uporabljeni v druge namene.