Zahtevek za regeneriranje ključev posebnega kvalificiranega digitalnega potrdila za zaposlene ali zaposlene s splošnim nazivom državnih organov (v nadaljevanju organizacij) izda imetnik potrdila. Zahtevek odda preko elektronske pošte na naslov sigov-ca@gov.si, podpisan z veljavnima potrdiloma imetnika in predstojnika institucije1, osebno na SIGOV-CA ali s priporočeno pošto posreduje na naslov izdajatelja SIGOVCA. Imetnik in predstojnik s podpisom jamčita za verodostojnost podatkov.