Prosimo, da zahtevek izpolnite s tiskanimi črkami, pri možnostih izbire ustrezne označite. Potrdilo vsebuje podatke o instituciji in imetniku
potrdila: oznako institucije (velja samo za posebno potrdilo), ime in priimek imetnika, serijsko številko potrdila, e-naslov, številko politike,
začetek in konec veljavnosti potrdila, naziv izdajatelja, javni ključ in ostale podatke v skladu s Politiko SIGOV-CA za kvalificirana digitalna
potrdila za državne organe (v nadaljevanju Politika SIGOV-CA), ki je javno objavljena na spletnih straneh SIGOV-CA.
Osebni podatki ne bodo uporabljeni v druge namene.