Zahtevek za prenos digitalnega potrdila SIGOV-CA ob prehodu zaposlenega na drug državni organ izpolni imetnik digitalnega potrdila SIGOV-CA, ki je prešel na drug državni organ, pri čemer navede podatke organizacije, na katero bo potrdilo preneseno. Izpolnjeni zahtevek podpišeta imetnik digitalnega potrdila SIGOV-CA in predstojnik organizacije1, na katero se digitalno potrdilo prenaša, nakar imetnik zahtevek odda osebno na SIGOV-CA ali s priporočeno pošto posreduje na naslov izdajatelja SIGOV-CA. Imetnik in predstojnik s podpisom jamčita za verodostojnost podatkov.

Digitalnega potrdila ni mogoče prenesti na drug državni organ, če se je pri imetniku spremenil kateri izmed naslednjih podatkov: ime, priimek ali e-naslov.