Zahtevek za preklic digitalnega potrdila za zaposlene, zaposlene s splošnim nazivom, elektronske žige, avtentikacijo spletišč državnih organov oz. organizacijskih enot ali informacijske siteme lahko izda:

  • imetnik potrdila ali
  • predstojnik1 institucije2.

Zahtevek za preklic se lahko odda preko elektronske pošte na naslov  sigov-ca@gov.si, podpisan s svojim še veljavnim potrdilom, osebno na SIGOV-CA ali s priporočeno pošto posreduje na naslov izdajatelja SIGOV-CA. Imetnik oz. predstojnik institucije s podpisom jamči za verodostojnost podatkov. Zahtevek se izpolni s tiskanimi črkami.