Zahtevek za pridobitev posebnega in/ali spletnega kvalificiranega digitalnega potrdila (v nadaljevanju potrdila) za zaposlene s splošnim nazivom državnih organov (v nadaljevanju institucij) izpolni predstojnik institucije (minister, generalni sekretar, direktor ali načelnik upravne enote) in eden ali več1 imetnikov potrdil, ki so odgovorni za potrdila za zaposlene s splošnim nazivom. Izpolnjeni zahtevek predstojnik institucije na varen način posreduje na SIGOV-CA.

Prosimo, da zahtevek izpolnite s tiskanimi črkami, pri možnostih izbire ustrezne označite. Potrdilo vsebuje podatke o instituciji, imetniku in splošnem nazivu: oznako institucije (velja samo za posebno potrdilo), ime in priimek imetnika, splošni naziv, serijsko številko potrdila, e-naslov za splošni naziv, številko politike, začetek in konec veljavnosti potrdila, naziv izdajatelja, javni ključ in ostale podatke v skladu s Politiko SIGOV-CA za kvalificirana digitalna potrdila za državne organe (v nadaljevanju Politika SIGOV-CA), ki je javno objavljena na spletnih straneh SIGOV-CA. Osebni podatki ne bodo uporabljeni v druge namene.