Zahtevek za pridobitev spletnega kvalificiranega digitalnega potrdila (v nadaljevanju potrdila) za spletišča, s katerimi upravljajo državni organi (v nadaljevanju institucije), izpolni predstojnik institucije (minister, generalni sekretar, direktor ali načelnik upravne enote) in eden ali več1 skrbnikov strežnika, za katerega želi institucija pridobiti potrdilo. Izpolnjeni zahtevek predstojnik institucije na varen način posreduje na SIGOV-CA.

Prosimo, da pri možnostih izbire ustrezne označite. Potrdilo vsebuje podatke o instituciji in strežniku: oznako institucije (velja samo za posebno potrdilo), razločevalno ime strežnika, serijsko številko potrdila, enaslov administratorja strežnika, številko politike, začetek in konec veljavnosti potrdila, naziv izdajatelja, javni ključ in ostale podatke v skladu s Politiko SIGOV-CA za kvalificirana digitalna potrdila za državne organe (v nadaljevanju Politika SIGOVCA), ki je javno objavljena na spletnih straneh SIGOV-CA. Osebni podatki ne bodo uporabljeni v druge namene.