Izjava za vpis EMŠO in davčne številke k digitalnemu potrdilu SIGOV-CA pošlje imetnik potrdila SIGOV-CA, ki na zahtevku za pridobitev potrdila ni navedel identifikacijskih podatkov. Izjavo je potrebno elektronsko podpisati z digitalnim potrdilom SIGOV-CA in poslati na e-naslov sigov-ca@gov.si ali pa natisniti, podpisati in poslati na naslov:

Ministrstvo za digitalno preobrazbo,

Državni center za storitve SI-TRUST,

Izdajatelj SIGOV-CA,

Tržaška 21,

1000 Ljubljana