Zahtevek za pridobitev spletnega normaliziranega digitalnega potrdila (v nadaljevanju potrdila) za informacijske sisteme državnih organov (v nadaljevanju institucij) izpolni predstojnik institucije (minister, generalni sekretar, direktor ali načelnik upravne enote) in eden ali več1 skrbnikov potrdil, ki so odgovorni za potrdila za informacijske sisteme. Izpolnjeni zahtevek predstojnik institucije na varen način posreduje na SIGOV-CA.

Prosimo, da pri možnostih izbire ustrezne označite. Potrdilo vsebuje podatke o instituciji in informacijskem sistemu: informacijski sistem, serijsko številko potrdila, e-naslov za informacijski sistem, številko politike, začetek in konec veljavnosti potrdila, naziv izdajatelja, javni ključ in ostale podatke v skladu s Politiko SIGOV-CA za kvalificirana digitalna potrdila za državne organe (v nadaljevanju Politika SIGOV-CA), ki je javno objavljena na spletnih straneh SIGOV-CA. Osebni podatki ne bodo uporabljeni v druge namene.