Zahtevek za preklic digitalnih potrdil za zaposlene, splošne nazive in strežnike poslovnih subjektov (v nadaljevanju organizacije) lahko izda:

  • imetnik potrdila oz. skrbnik ali
  • odgovorna oseba organizacije1.

Vlagatelj zahtevka za preklic odda zahtevek osebno na prijavni službi2 ali preko elektronske pošte na naslov sigen-ca@gov.si, podpisan s svojim še veljavnim potrdilom. 

Zahtevek lahko osebno odda bodisi imetnik oz. skrbnik potrdila, bodisi odgovorna oseba ali pa v njenem imenu pooblaščena oseba3, ob
tem pa priloži svoj osebni dokument s sliko. Imetnik (skrbnik) oz. odgovorna oseba organizacije s podpisom jamči za verodostojnost podatkov.