Zahtevek za regeneriranje ključev posebnih kvalificiranih digitalnih potrdil za zaposlene in splošne nazive poslovnih subjektov (v nadaljevanju organizacije) izpolni odgovorna oseba in imetnik potrdila. Izpolnjeni zahtevek odgovorna oseba organizacije ali pa oseba, ki je z njene strani pooblaščena (v nadaljevanju pooblaščena oseba), skupaj s svojim identifikacijskim dokumentom osebno odda na prijavno službo1.