Zahtevek za pridobitev spletnih digitalnih potrdil (v nadaljevanju potrdila) za spletišča, s katerimi upravljajo poslovni subjekti (v nadaljevanju organizacije), izpolni odgovorna oseba organizacije in eden ali več1 skrbnikov strežnikov, za katere želi organizacija pridobiti potrdilo. Izpolnjeni zahtevek odgovorna oseba organizacije ali oseba, ki je z njene strani pooblaščena (v nadaljevanju pooblaščena oseba), skupaj s svojim identifikacijskim dokumentom osebno odda na prijavno službo2.

Prosimo, da pri možnostih izbire ustrezne označite. Potrdilo vsebuje podatke o organizaciji in strežniku: davčno številko organizacije, oznako organizacije3, razločevalno ime strežnika, serijsko številko potrdila, naslov e-pošte, številko politike, začetek in konec veljavnosti potrdila, naziv izdajatelja, javni ključ in ostale podatke v skladu s Politiko SIGEN-CA za kvalificirana digitalna potrdila za poslovne subjekte (v nadaljevanju Politika SIGEN-CA), ki je javno objavljena na spletnih straneh SIGEN-CA. Ostali osebni podatki ne bodo uporabljeni v druge nedogovorjene namene.

Storitve zaupanja, ki jih ponuja SI-TRUST, so skladne z uredbo eIDAS in so vključene v zanesljivi seznam ponudnikov kvalificiranih storitev zaupanja v EU.