Zahtevek za pridobitev spletnih normaliziranih digitalnih potrdil (v nadaljevanju potrdila) za informacijske sisteme poslovnih subjektov (v nadaljevanju organizacije) izpolni odgovorna oseba organizacije in eden ali več1 skrbnikov potrdil, ki so odgovorni za potrdila za informacijske sisteme. Izpolnjeni zahtevek odgovorna oseba organizacije ali oseba, ki je z njene strani pooblaščena (v nadaljevanju pooblaščena oseba), skupaj s svojim identifikacijskim dokumentom osebno odda na prijavno službo2.

Prosimo, da pri možnostih izbire ustrezne označite. Potrdilo vsebuje podatke o organizaciji in informacijskem sistemu: davčno številko organizacije, oznako organizacije3, naziv informacijskega sistema, serijsko številko potrdila, e-naslov za informacijski sistem, številko politike, začetek in konec veljavnosti potrdila, naziv izdajatelja, javni ključ in ostale podatke v skladu s Politiko SIGEN-CA za kvalificirana digitalna potrdila za poslovne subjekte (v nadaljevanju Politika SIGEN-CA), ki je javno objavljena na spletnih straneh SI-TRUST. Ostali osebni podatki ne bodo uporabljeni v druge nedogovorjene namene.