SIGEN-CA (angl. Slovenian General Certification Authority) je izdajatelj digitalnih potrdil Državnega centra za storitve zaupanja - SI-TRUST na Ministrstvu za digitalno preobrazbo. Splošne pogoje poslovanja z digitalnimi potrdili ureja Politika SIGEN-CA za spletna kvalificirana digitalna potrdila za fizične osebe. Spletno digitalno potrdilo SIGEN-CA vsebuje razločevalno ime z imetnikovim imenom in priimkom ter serijsko številko, naslov e-pošte, številko politike, začetek in konec veljavnosti potrdila, naziv SIGEN-CA, javni ključ ter ostale podatke v skladu s Politiko SIGEN-CA. Ostali osebni podatki, navedeni v zahtevku, ne bodo uporabljeni v druge nedogovorjene namene. 

Zahtevek za pridobitev spletnega kvalificiranega digitalnega potrdila za fizične osebe izpolni bodoči imetnik (rubriko "Podatki o bodočem imetniku"). Izpolnjeni zahtevek (polje "geslo" je priporočeno polje, ostala polja so obvezna) skupaj s svojim uradno veljavnim identifikacijskim dokumentom odda na pristojno prijavno službo1. Bodoči imetnik s podpisom jamči za verodostojnost podatkov.