SIGEN-CA (angl. Slovenian General Certification Authority) je izdajatelj digitalnih potrdil overitelja na Ministrstvu za digitalno preobrazbo. Splošne pogoje poslovanja z digitalnimi potrdili ureja Politika SIGEN-CA za spletna kvalificirana digitalna potrdila za fizične osebe. Zahtevek za pridobitev spletnega kvalificiranega digitalnega potrdila za fizične osebe izpolni bodoči imetnik (rubriko "Podatki o bodočem imetniku"). Izpolnjeni zahtevek skupaj s svojim uradno veljavnim identifikacijskim dokumentom odda na pristojno prijavno službo1. Digitalno potrdilo SIGEN-CA za fizične osebe lahko pridobijo le tisti uporabniki, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev in nimajo veljavnega digitalnega potrdila SIGEN-CA za fizične osebe, oziroma je do poteka veljavnosti obstoječega potrdila SIGEN-CA za fizične osebe manj kot dva meseca. Če so izpolnjeni vsi pogoji za odobritev zahtevka, SIGEN-CA o tem obvesti bodočega imetnika po e-pošti. Spletno digitalno potrdilo SIGEN-CA vsebuje razločevalno ime z imetnikovim imenom in priimkom ter serijsko številko, naslov e-pošte, številko politike, začetek in konec veljavnosti potrdila, naziv SIGEN-CA, javni ključ ter ostale podatke v skladu s Politiko SIGEN-CA. Ostali osebni podatki ne bodo uporabljeni v druge nedogovorjene namene. Vse dodatne informacije lahko bodoči imetnik pridobi od pooblaščenih oseb izdajatelja SIGEN-CA:

SIGEN-CA
Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Tržaška cesta 21
SI-1000 Ljubljana, Slovenia
E-pošta: sigen-ca@gov.si
Center za podporo uporabnikom: +386 1 4788 590