SIGEN-CA (angl. Slovenian General Certification Authority) je izdajatelj digitalnih potrdil Državnega centra za storitve zaupanja - SI-TRUST na Ministrstvu za javno upravo. Splošne pogoje poslovanja z digitalnimi potrdili ureja Politika SIGEN-CA za spletna kvalificirana digitalna potrdila za fizične osebe.

Zahtevek za preklic spletnega kvalificiranega digitalnega potrdila za fizične osebe izpolni imetnik (rubriko "Podatki o imetniku"). Izpolnjeni zahtevek (obvezno je izpolniti polja "EMŠO", "Naslov e-pošte, na katerega želim prejeti obvestilo SIGEN-CA o preklicu" in "razlog za preklic potrdila") imetnik skupaj s svojim uradno veljavnim identifikacijskim dokumentom odda na pristojno prijavno službo1.

Storitve zaupanja, ki jih ponuja SI-TRUST, so skladne z uredbo eIDAS in so vključene v zanesljivi seznam ponudnikov kvalificiranih storitev zaupanja v EU.