SIGOV-CA, SIGEN-CA in SI-PASS-CA

za izdajo kvalificiranih potrdil za elektronski podpis

SIGOV-CA in SIGEN-CA

za izdajo kvalificiranih potrdil za elektronske žige

SIGOV-CA in SIGEN-CA

za izdajo kvalificiranih potrdil za avtentikacijo spletišč

SI-TSA

za izdajo kvalificiranih elektronskih časovnih žigov

Storitve zaupanja, ki jih ponuja SI-TRUST, so skladne z uredbo eIDAS in so vključene v zanesljivi seznam ponudnikov kvalificiranih storitev zaupanja v EU.