Pridobitev

Vlogo za pridobitev osebne izkaznice oddate na Upravni enoti oziroma diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije. Na splošno o pridobitvi in veljavnosti osebne izkaznice najdete informacije na spletni strani: https://www.gov.si/teme/biometricna-osebna-izkaznica/

Kvalificirano potrdilo za elektronski podpis in sredstvo elektronske identifikacije visoke ravni zanesljivosti sta zaščitena z uporabniškim geslom, ki si ga uporabnik nastavi ob vnosu začetnega gesla.

Prejem osebne izkaznice in začetnega gesla

Osebno izkaznico boste prejeli na način, ki ste ga izbrali ob vložitvi vloge tj. bodisi s poštno pošiljko na vaš naslov za vročanje bodisi jo boste osebno prevzeli pri organu, pristojnem za izdajo osebne izkaznice (upravna enota ali diplomatsko-konzularno predstavništvo) oz. pri pogodbenem izdelovalcu osebnih izkaznic. Če se boste odločili za vročitev po pošti, boste nekaj dni po prejemu osebne izkaznice prejeli še ovojnico z začetnim geslom. Če boste osebno izkaznico prevzeli osebno, boste ovojnico z začetnim geslom prevzeli hkrati z osebno izkaznico.

Uporaba elektronske osebne izkaznice

1. Pred prvo uporabo je potrebno elektronsko osebno izkaznico aktivirati oz. nastaviti kodo PIN.
Več o aktivaciji

2. Elektronsko osebno izkaznico lahko uporabljate z uporabo čitalnika pametnih kartic na osebnem računalniku ali z uporabo mobilne aplikacije tako na osebnem računalniku kot tudi na mobilnih napravah.
Več o namestitvi in uporabi e-osebne izkaznice s čitalnikom pametnih kartic 
Več o mobilni aplikaciji

Izguba, kraja ali ukinitev elektronske osebne izkaznice

Več o začasni razveljavitvi in preklicu elektronske osebne izkaznice

Veljavnost

Od 12. do 18. leta je izdana osebna izkaznica z veljavnostjo do 5 let, nad 18. let pa z veljavnostjo 10 let. Nad 70. let pa se izda osebno izkaznico s trajno veljavnostjo, ki ima veljavnost digitalnih potrdil 10 let.

Digitalna potrdila, ki so nameščena na elektronski osebni izkaznici, so veljavna, kolikor je veljavna osebna izkaznica oziroma največ 10 let.

Zakonska podlaga in politike delovanja izdajateljev digitalnih potrdil na elektronski osebni izkaznici

SI-TRUST in posamezni izdajatelji (izdajatelj SI-TRUST eID Podpis, izdajatelj SI-TRUST eID Visoka raven in izdajatelj SI-TRUST eID Nizka raven) delujejo v skladu z ustrezno zakonodajo in politikami delovanja.
Zakonska podlaga
Več o digitalnih potrdilih na elektronski osebni izkaznici
Politike SI-TRUST