Elektronska osebna izkaznica omogoča identifikacijo uporabnika v e-storitvah na dveh ravneh. Nizka raven je namenjena e-storitvam, ki so z vidika varnosti manj občutljive, visoka raven pa vam bo omogočila opravljati tudi tiste e-storitve, ki zahtevajo višji nivo varnosti. Identifikacija z digtalnim potrdilom visoke ravni zanesljivosti poteka preko sistema SI-PASS, ki omogoča uporabo digitalnih potrdil (eID) na elektronski osebni izkaznici.

Za e-storitve, kjer je potrebna višja raven varnosti, bo sistem SI-PASS od uporabnika zahteval dodaten vnos gesla, za identifikacijo pa bo uporabljeno drugo digitalno potrdilo eID visoke ravni. Po identifikaciji z digitalnim potrdilom visoke ravni boste lahko opravljali vse e-storitve, ki podpirajo elektronsko osebno izkaznico.

Pri uporabi nizke ravni zanesljivosti, uporabniku identifikacije ni treba potrjevati z dodatnim vnosom uporabniškega gesla, sistem SI-PASS pa bo v procesu uporabil digitalno potrdilo eID nizke ravni. Takšna, nizka raven zato omogoča uporabnikom dostop samo do tistih e-storitev, ki so z vidika varnosti manj občutljive.

Predvidoma osem mesecev po začetku izdaje biometričnih osebnih izkaznic bo z elektronsko osebno izkaznico mogoča tudi uporaba v sistemu zdravstvenega zavarovanja. Na podoben način kakor s kartico zdravstvenega zavarovanja bo mogoče uveljavljati zdravstvene storitve pri zdravstvenih delavcih in zavodih z elektronsko identifikacijo, pri čemer se bo za preverjanje uporabilo digitalno potrdilo eID nizke ravni.

Pri uporabi elektronske osebne izkaznice morate biti zato pazljivi, ko izbirate, katero raven identifikacije boste uporabili v procesu, saj je od tega odvisno, katere storitve boste lahko opravili. Tako kot ne morete čez mejo z dijaško izkaznico, ampak za prehod meje potrebujete osebno izkaznico ali potni list, boste na podoben način varnostno bolj občutljive postopke lahko opravili samo z eID visoke ravni.