Elektronska osebna izkaznica omogoča dve ravni identifikacije uporabnika v elektronskih storitvah. Nizka raven, ki je enostavnejša in manj zahtevna, se uporablja v storitvah, ki so varnostno manj občutljive. Visoka raven pa vam omogoča opravljati tudi storitve, pri katerih je potreben najvišji nivo varnosti. Tako kot ne morete čez mejo z dijaško izkaznico, ampak za prehod meje potrebujete osebno izkaznico ali potni list, lahko varnostno bolj občutljive postopke opravite samo z identifikacijo visoke ravni.

Eden ali drugi nivo je podprt tudi pri storitvah, ki imajo prijavo usmerjeno prek sistema SI-PASS. Za storitve, kjer je potrebna višja raven varnosti, SI-PASS od uporabnika zahteva vnos kode PIN in za identifikacijo uporabi digitalno potrdilo eID visoke ravni, ki se nahaja na osebni izkaznici.

Pri uporabi nizke ravni zanesljivosti uporabniku ni treba vnašati kode PIN. SI-PASS uporabi digitalno potrdilo nizke ravni. Nizka raven zato omogoča uporabnikom dostop do tistih storitev, ki so z vidika varnosti manj občutljive.

Predvidoma osem mesecev po začetku izdaje osebnih izkaznic bo z elektronsko osebno izkaznico mogoča tudi uporaba v sistemu zdravstvenega zavarovanja. Na podoben način kakor s kartico zdravstvenega zavarovanja bo mogoče uveljavljati zdravstvene storitve pri zdravstvenih delavcih in zavodih z elektronsko identifikacijo, pri čemer se bo za preverjanje uporabilo digitalno potrdilo eID nizke ravni.