Oddaja zahtevka

Izpolnjen zahtevek za pridobitev potrdila za vas odda odgovorna oseba organizacije ali pooblaščena oseba (ki jo je za oddajo zahtevka pooblastila odgovorna oseba). Odda ga osebno z osebnim dokumentom (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje ali drug uradno veljaven osebni dokument s sliko) na finančnem uradu Finančne uprave Republike Slovenije (FURS)

Zahtevek za pridobitev digitalnih potrdil

Zaposleni na finančnem uradu na podlagi ustrezne dokumentacije preveri podatke o organizaciji, pooblaščeni osebi, odgovorni osebi in bodočih imetnikih.

V primeru, da se podatki iz zahtevka ne ujemajo s podatki pridobljenimi iz podatkovne baze FURS, je potrebno predložiti potrdilo o registraciji poslovnega subjekta: sklep vpisa v sodni register, potrdilo Statističnega urada RS o identifikaciji, priglasitveni list …

Pravilno izpolnjen in ustrezen zahtevek nato na zanesljiv način posreduje izdajatelju SIGEN-CA.

V primeru, da gre za oddajo prvega zahtevka s strani organizacije oz. če gre za novo pogodbo po preteku prejšnje pogodbe, prejme pooblaščena oseba novo pogodbo o upravljanju s kvalificiranimi potrdili SIGEN-CA za poslovne subjekte.

Storitve zaupanja, ki jih ponuja SI-TRUST, so skladne z uredbo eIDAS in so vključene v zanesljivi seznam ponudnikov kvalificiranih storitev zaupanja v EU.