Oddaja zahtevka

Poslovni subjekti lahko zaprosijo za posebna potrdila, ki se jih redkeje uporablja in so namenjena za posebne, nestandardne namene (pri posebnih potrdilih se uporablja programska oprema »Entrust Entelligence Security Provider«).

Izpolnjen zahtevek za pridobitev potrdila za vas odda odgovorna oseba organizacije ali pooblaščena oseba (ki jo je za oddajo zahtevka pooblastila odgovorna oseba). Odda ga osebno z osebnim dokumentom (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje ali drug uradno veljaven osebni dokument s sliko) na finančnem uradu Finančne uprave Republike Slovenije (FURS).

Zahtevek za pridobitev digitalnih potrdil

Izpolniti je potrebno oba spodaj navedena zahtevka.
Če želite pridobiti več potrdil, morate izpolniti ustrezno število "Zahtevkov za imetnike potrdila"

Zaposleni na finančnem uradu na podlagi ustrezne dokumentacije preveri podatke o organizaciji, pooblaščeni osebi, odgovorni osebi in bodočih imetnikih.

V primeru, da se podatki iz zahtevka ne ujemajo s podatki pridobljenimi iz podatkovne baze FURS, je potrebno predložiti potrdilo o registraciji poslovnega subjekta: sklep vpisa v sodni register, potrdilo Statističnega urada RS o identifikaciji, priglasitveni list …

Pravilno izpolnjen in ustrezen zahtevek nato na zanesljiv način posreduje izdajatelju SIGEN-CA.

V primeru, da gre za oddajo prvega zahtevka s strani organizacije oz. če gre za novo pogodbo po preteku prejšnje pogodbe, prejme pooblaščena oseba novo pogodbo o upravljanju s kvalificiranimi potrdili SIGEN-CA za poslovne subjekte.

Storitve zaupanja, ki jih ponuja SI-TRUST, so skladne z uredbo eIDAS in so vključene v zanesljivi seznam ponudnikov kvalificiranih storitev zaupanja v EU.