Podatki za prevzem

Najkasneje v 10 delovnih dneh boste prejeli podatke za prevzem potrdila:

  • avtorizacijsko kodo (avtorizacijska koda je 14-mestni niz znakov, npr. AWH8-QLUF-9Z86) in
  • referenčno številko (referenčna številka je 8-mestno število, npr. 79138083).

Tvorjenje zahtevka

Zahtevek za digitalno potrdilo tvorite po navodilih za vaš strežnik. Pri tem morate v polje "Common Name" vnesti referenčno številko, ki ste jo dobili od SIGEN-CA.

Navodila za tvorjenje zahtevka

Prevzem potrdila

Zahtevek skupaj z avtorizacijsko kodo in referenčno številko vpišete v obrazec za prevzem potrdila. Med prevzemom potrdila počakajte, da dobite odgovor od strežnika, postopka ne prekinjajte ali ponavljajte! Digitalno potrdilo vašega strežnika se bo izpisalo v novem oknu v obliki PEM.

Prevzem potrdila

Vključitev potrdila v strežnik

Ko je zahtevek pripravljen, morate prevzeto digitalno potrdilo namestiti na svoj strežnik.

Navodila za namestitev potrdila v strežnik

Poskrbite za varnostno kopijo ključa strežnika, saj boste morali sicer ob okvari strežnika zahtevati novo digitalno potrdilo!

Vključitev potrdila korenskega izdajatelja SI-TRUST Root

Zdaj je potrebno v strežnik namestiti še digitalno potrdilo korenskega izdajatelja SI-TRUST Root. Na zaslonu se bo izpisalo potrdilo SI-TRUST Root, ki ga je potrebno namestiti v vaš strežnik.

Namestitev potrdila

Navodila za namestitev SI-TRUST Root

Storitve zaupanja, ki jih ponuja SI-TRUST, so skladne z uredbo eIDAS in so vključene v zanesljivi seznam ponudnikov kvalificiranih storitev zaupanja v EU.