Podatki za prevzem

Najkasneje v 10 delovnih dneh boste prejeli podatke za prevzem potrdila:

  • avtorizacijsko kodo (avtorizacijska koda je 14-mestni niz znakov, npr. AWH8-QLUF-9Z86) in
  • referenčno številko (referenčna številka je 8-mestno število, npr. 79138083).

Prevzem posebnega potrdila

Za tvorjenje posebnih digitalnih potrdil in pripadajočih zasebnih ključev potrebujete programsko opremo Entrust Entelligence Security Provider (ESP).

1. Namestitev programske opreme Entrust Security Provider  

Posebna digitalna potrdila SIGEN-CA lahko uporabljate za šifriranje, digitalno podpisovanje in varno brisanje datotek s pomočjo programskega paketa Entrust Security Provider.

2. Prevzem posebnega digitalnega potrdila SIGEN-CA  

Gesla - nasveti za ravnanje        

Gesla, s katerimi zaščitite vaš profil, morajo ustrezati določenim pravilom. Prav tako je pomembno, da ustrezno ravnate z gesli, glede na medij, na katerem je shranjeno vaše digitalno potrdilo. 

Storitve zaupanja, ki jih ponuja SI-TRUST, so skladne z uredbo eIDAS in so vključene v zanesljivi seznam ponudnikov kvalificiranih storitev zaupanja v EU.