Pregled zaračunanih storitev na zadnjem računu

Povezava na pregled zaračunanih storitev na zadnjem računu

Spletno potrdilo za zaposlene

Digitalno potrdilo lahko zaposleni pridobijo na svoje ime. 

Spletno potrdilo za zaposlene s splošnim nazivom

Poslovni subjekti lahko pridobijo digitalno potrdilo za zaposlene s splošnim nazivom, kjer je poleg imena zaposlenega navden še splošni naziv.

Spletno potrdilo za elektronske žige

Elektronski žigi se izdajajo le poslovnim subjektom, ki jih uporabljajo za zagotovitev izvora in celovitosti podatkov oz. dokumentov.

Spletno potrdilo za avtentikacijo spletišč

Digitalno potrdilo za avtentikacijo spletišč je namenjeno prenosu pomembnih informacij, ki ne smejo biti javno dostopne.

Spletno potrdilo za informacijske sisteme

Digitalno potrdilo za informacijske sisteme je namenjeno informacijskemu sistemu oz. aplikaciji, da se s potrdilom predstavlja drugim informacijskim sistemom.

Posebno potrdilo za zaposlene

Posebna potrdila se imenujejo posebna, ker za njih velja posebnost pri uporabi. 

Pri posebnem digitalnem potrdilu gre za dva para ključev: par za podpisovanje/overjanje podpisa in par za šifriranje/dešifiranje.

Za pridobitev posebnega potrdila za zaposlene se prosimo obrnite neposredno na SI-TRUST.

Posebno potrdilo za zaposlene s splošnim nazivom

Poslovni subjekti lahko pridobijo digitalno potrdilo za zaposlene s splošnim nazivom, kjer je poleg imena zaposlenega naveden še splošni naziv.

Za pridobitev posebnega potrdila za zaposlene s splošnim nazivom se prosimo obrnite neposredno na SI-TRUST. 

Iskalnik digitalnih potrdil

Veljavnost svojega digitalnega potrdila lahko preverite v našem iskalniku. Baza vsebuje vsa digitalna potrdila izdana s strani Državnega centra za storitve zaupanja.
Iskalnik

Cena digitalnega potrdila

Storitve upravljanja z digitalnimi potrdili v skladu s Politiko SIGEN-CA se na podlagi sklenjene pogodbe obračunavajo v enkratnem znesku za celotno obdobje veljavnosti potrdila in sicer v začetku meseca januarja za digitalna potrdila, izdana v  predhodnem letu v skladu z veljavnim cenikom Državnega centra za storitve zaupanja na dan izstavitve računa, razen če se stranki ne dogovorita drugače. Rok plačila je trideset (30) dni od prejema računa. (člen 9. pogodbe)

Cenik je v veljavi od 24. oktobra 2018.

StoritevNačin plačilaCena brez DDVCena z DDV
Izdaja spletnega kvalificiranega digitalnega potrdila (zaposleni in splošni nazivi) enkratni znesek 26,23 € 32,00 €
Izdaja posebnega kvalificiranega digitalnega potrdila (zaposleni in splošni nazivi) enkratni znesek 56,56 € 69,00 €
Izdaja kvalificiranega digitalnega potrdila za avtentikacijo spletišč enkratni znesek 122,13 € 149,00 €
Izdaja kvalificiranega digitalnega potrdila za elektronski žig enkratni znesek 108,20 € 132,00 €
Izdaja normaliziranega digitalnega potrdila (informacijski sistemi in podpis kode) enkratni znesek 42,62 € 52,00 €
Regeneracija posebnega kvalificiranega digitalnega potrdila enkratni znesek 26,23 € 32,00 €

Zakonska podlaga in politika delovanja SIGEN-CA za poslovne subjekte

SI-TRUST in posamezni izdajatelj delujeta v skladu z ustrezno zakonodajo in politiko delovanja.

Zakonska podlaga

Politike SI-TRUST