Podatki za prevzem

Najkasneje v 10 delovnih dneh boste prejeli podatke za prevzem potrdila:

  • s poštno pošiljko avtorizacijsko kodo (avtorizacijska koda je 14-mestni niz znakov, npr. AWH8-QLUF-9Z86) in
  • po e-pošti referenčno številko (referenčna številka je 8-mestno število, npr. 79138083).

Prevzem potrdila

S pomočjo avtorizacijske kode in referenčne številke in navodil za uporabo spletnih digitalnih potrdil prevzamete svoje digitalno potrdilo.

Prevzem potrdil je mogoč z brskalnikom MS Internet Explorer in Firefox. Digitalnih potrdil ni mogoče prevzeti z brskalniki Opera, Google Chrome in Microsoft Edge. Prav tako jih ni mogoče prevzeti s pametnimi telefoni ali tablicami oz. napravami z operacijskim sistemom za mobilne naprave.

V postopku prevzema boste vnesli oz. določili geslo za zaščito zasebnega ključa. Tega gesla nikakor ne smete pozabiti, ker je brez njega digitalno potrdilo neuporabno!
Prevzem potrdila

Navodila za prevzem

Navodila so pripravljena posebej za brskalnik, ki ga uporabljate:

Storitve zaupanja, ki jih ponuja SI-TRUST, so skladne z uredbo eIDAS in so vključene v zanesljivi seznam ponudnikov kvalificiranih storitev zaupanja v EU.