Podatki za prevzem

Najkasneje v 10 delovnih dneh boste prejeli podatke za prevzem potrdila:

  • s poštno pošiljko avtorizacijsko kodo (avtorizacijska koda je 14-mestni niz znakov, npr. AWH8-QLUF-9Z86) in
  • po e-pošti referenčno številko (referenčna številka je 8-mestno število, npr. 79138083).

Prevzem potrdila

S pomočjo avtorizacijske kode in referenčne številke in navodil za uporabo spletnih digitalnih potrdil prevzamete svoje digitalno potrdilo.

Prevzem potrdil je mogoče prevzeti s katerimkoli spletnim brskalnikom. Digitalnih potrdil ne prevzmajte s pametnimi telefoni ali tablicami oz. napravami z operacijskim sistemom za mobilne naprave, saj bo uporaba zelo omejena, potrdila pa ne boste mogli izvoziti in uporabljati v drugih brskalnikih.

Prevzem potrdila