Pridobitev digitalnega potrdila

Za pridobitev spletnega potrdila potrebujete osebni dokument. Zahtevek podate osebno na prijavni službi SIGEN-CA na upravni enoti ustno ali s spodnjim natisnjenim zahtevkom. Pred obiskom prijavne službe na upravni enoti preverite na kateri lokaciji upravne enote je možno oddati zahtevek za digitalno potrdila SIGEN-CA za fizične ter ali se je potrebno predhodno naročiti.

Če ste imetnik obstoječega potrdila, lahko dva meseca pred potekom oddate e-zahtevek za ponovno pridobitev potrdila.

Zahtevek za prijavno službo

Več o pridobitvi

Prevzem digitalnega potrdila

Najkasneje v 10 delovnih dneh od odobritve zahtevka, vam bomo poslali podatke za prevzem potrdila. Prevzem je mogoč z vsemi brskalniki.
Prevzem

Več o prevzemu

Preizkus delovanja potrdila

Delovanje svojega digitalnega potrdila izdanega s strani Državnega centra za storitve zaupanja lahko preverite s strani za preizkus delovanja.
Preizkus

Preklic digitalnega potrdila

Preklic je potrebno zahtevati v primeru ogroženosti zanesljivosti uporabe ključa, suma zlorabe ali spremembe podatkov. Preklic je potrebno zahtevati tudi v primeru izbrisa potrdila. Zahtevate ga lahko osebno v pisni ali ustni obliki na upravni enoti, v elektronski obliki ali po telefonu.
Preklic

Več o preklicu

Iskalnik digitalnih potrdil

Veljavnost svojega digitalnega potrdila lahko preverite v našem iskalniku. Baza vsebuje vsa digitalna potrdila izdana s strani Državnega centra za storitve zaupanja.
Iskalnik

Cena digitalnega potrdila

Spletna digitalna potrdila SIGEN-CA, namenjena fizičnim osebam, so brezplačna.

Zakonska podlaga in politika delovanja SIGEN-CA za fizične osebe

SI-TRUST in posamezni izdajatelj delujeta v skladu z ustrezno zakonodajo in politiko delovanja.
Zakonska podlaga
Politike SI-TRUST