Podatki za uporabo potrdila

Pametno kartico z digitalnim potrdilom boste na varen način prejeli preko kontaktne osebe organizacije. Prednastavljeno geslo za dostop do digitalnega potrdila pa boste prejeli s poštno pošiljko z oznako »Osebno« na naslov svoje organizacije.

Programska oprema

Namestitev poteka v dveh korakih:

  1. Namestitev programske opreme ActivClient 7.1 za delo z rumeno pametno kartico oz. IDPrime Installation Package za delo z zeleno pametno kartico.
  2. Namestitev korenskih digitalnih potrdil izdajateljev SIGOV-CA v spletni brskalnik – navodila.

Če ste zaklenili pametno kartico

Če ste pametno kartico pomotoma zaklenili, boste za odklepanje potrebovali novo kodo. Izpolnjen in podpisan zahtevek nam pošljite na naš naslov (SIGOV-CA, MJU, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana). Kodo za odklepanje vam bomo, po prejetju zahtevka, poslali na e-naslov naveden v digitalnem potrdilu.

Zahtevek za pridobitev kode za odklepanje pametne kartice

Prenos digitalnega potrdila SIGOV-CA na drug državni organ

Če želite vaše obstoječe digitalno potrdilo SIGOV-CA uporabljati pri drugem organu državne uprave, nam pošljite izpolnjen in podpisan zahtevek na naš naslov (SIGOV-CA, MJU, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana).

Digitalnega potrdila ni mogoče prenesti na drug državni organ, če se je pri imetniku spremenil kateri izmed naslednjih podatkov: ime, priimek ali e-naslov. V tem primeru je potrebno obstoječe digitalno potrdilo preklicati in za nadaljnjo uporabo oddati zahtevek za novo potrdilo.

Zahtevek za prenos digitalnega potrdila SIGOV-CA na drug državni organ

Izjava za vpis EMŠO in davčne številke k digitalnemu potrdilu SIGOV-CA

Če ob pridobitvi digitalnega potrdila SIGOV-CA niste podali podatka z vašo EMŠO številko in davčno številko in želite uporabiti e-storitve, ki zahtevajo ta dva podatka oz. enega izmed njiju, nam pošljite izponjeno in podpisano izjavo na naš naslov (SIGOV-CA, MJU, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana).

Izjava za vpis EMŠO in davčne številke k digitalnemu potrdilu SIGOV-CA

Prevzem potrdila brez pametne kartice

Izjemoma je prevzem digitalnega potrdila mogoč tudi brez uporabe pametne kartice (npr. če uporaba pametne kartice ni mogoča s tehničnega vidika). V tem primeru boste prejeli referenčno številko po elektronski pošti, avtorizacijsko kodo pa s poštno pošiljko na naslov svoje organizacije. Prevzem spletnega digitalnega potrdila lahko opravite v shrambo potrdil brskalnika MS Internet Explorer oz. brskalnika Firefox.

Storitve zaupanja, ki jih ponuja SI-TRUST, so skladne z uredbo eIDAS in so vključene v zanesljivi seznam ponudnikov kvalificiranih storitev zaupanja v EU.