Podatki za uporabo potrdila

Pametno kartico z digitalnim potrdilom boste na varen način prejeli preko kontaktne osebe organizacije. Prednastavljeno geslo za dostop do digitalnega potrdila pa boste prejeli s poštno pošiljko z oznako »Osebno« na naslov svoje organizacije.

S pametno kartico

Potrebni so trije koraki:

  1. Namestitev programske opreme ActivClient 6.2 za delo z rumeno pametno kartico oz. IDPrime Installation Package za delo z zeleno pametno karticonavodila.
  2. Namestitev programske opreme Entrust Entelligence Security Provider (ESP) - navodila.
  3. Namestitev korenskih digitalnih potrdil izdajateljev SIGOV-CA v spletni brskalnik.

Če ste zaklenili pametno kartico

Če ste pametno kartico pomotoma zaklenili, boste za odklepanje potrebovali novo kodo. Izpolnjen in podpisan zahtevek nam pošljite na naš naslov (SIGOV-CA, MJU, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana). Kodo za odklepanje vam bomo, po prejetju zahtevka, poslali na e-naslov naveden v digitalnem potrdilu.

Zahtevek za pridobitev kode za odklepanje pametne kartice

Prevzem potrdila brez pametne kartice

Izjemoma je prevzem digitalnega potrdila mogoč tudi brez uporabe pametne kartice (npr. če uporaba pametne kartice ni mogoča s tehničnega vidika). V tem primeru boste prejeli referenčno številko po elektronski pošti, avtorizacijsko kodo pa s poštno pošiljko na naslov svoje organizacije. Prevzem spletnega digitalnega potrdila lahko opravite v shrambo potrdil brskalnika MS Internet Explorer oz. brskalnika Firefox.

Storitve zaupanja, ki jih ponuja SI-TRUST, so skladne z uredbo eIDAS in so vključene v zanesljivi seznam ponudnikov kvalificiranih storitev zaupanja v EU.