Kaj je regeneracija

Posebno digitalno potrdilo sestavljata dva para ključev: par za podpisovanje/overjanje podpisa in par za šifriranje/dešifiranje. Zasebni ključ za šifriranje/dešifiranje se hrani pri uporabniku in tudi v dobro zaščiteni shrambi pri izdajatelju.

Digitalna potrdila in ustrezni zasebni ključi se uporabljajo za šifriranje podatkov in za digitalno podpisovanje podatkov. Če zasebni ključ za podpisovanje ni več dostopen, lahko uporabite nov par ključev za podpisovanje. Podatke, ki so bili podpisani s starim parom ključev, pa je še vedno mogoče preveriti z javnim ključem za podpisovanje, ki je del digitalnega potrdila.

Pri regeneraciji potrdila ustvarite nov par ključev za podpisovanje, iz shrambe pri izdajatelju pa dobite stari par ključev za šifriranje. Da lahko izvedete ta postopek, dobite novo avtorizacijsko kodo in referenčno številko.

Spletno digitalno potrdilo pa ima samo en par ključev, ki se uporablja tako za šifriranje kot za podpisovanje. Zasebni ključ se ne hrani pri izdajatelju, zato regeneracija spletnega digitalnega potrdila ni možna.

Razlogi za regeneracijo

Ključ se lahko obnovi (»regenerira«) pri izdajatelju in tako reši zašifrirane podatke v primeru, če:

  • pozabite geslo za dostop do zasebnih ključev,
  • izgubite ali poškodujete nosilce za hrambo ključnih podatkov za uporabo potrdila,
  • nimate omogočenega avtomatičnega podaljševanja veljavnosti potrdila,
  • niste izvedli dostopa do svojega potrdila tako dolgo, da vam je potekla veljavnost ključa za digitalno podpisovanje in s tem dostop do potrdila.

Postopek regeneracije

Zahtevek za regeneriranje ključev izpolnite skupaj s svojim predstojnikom in ga oddate na prijavni službi SIGOV-CA.

Podobno kot pri izdaji novega potrdila, boste tudi pri regeneraciji dobili referenčno številko in avtorizacijsko kodo za dostop do para ključev za šifriranje in generiranje novega para ključev za podpisovanje. Regeneracijo morate opraviti v šestdesetih dneh v skladu z navodili za regeneriranje profila.

Zahtevek za regeneriranje ključev posebnega digitalnega potrdila