Oddaja zahtevka

Zahtevek izpolnejo uslužbenci državnih organov, predstojnik institucije pa s svojim podpisom na zahtevku jamči za identiteto bodočih imetnikov. Izpolnjen zahtevek posredujte izdajatelju SIGOV-CA na naslov:

Ministrstvo za javno upravo
Izdajatelj SIGOV-CA

Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
sigov-ca@gov.si
Tel.: 01 478 80 03
Fax: 01 478 86 49

Javni zavod, javna agencija ali javni sklad itn. ne morejo pridobiti potrdila SIGOV-CA, lahko pa pridobijo potrdilo SIGEN-CA.

Zahtevek za pridobitev digitalnih potrdil

Izpolniti je potrebno oba spodaj navedena zahtevka.
Če želite pridobiti več potrdil, morate izpolniti ustrezno število "Zahtevkov za imetnike potrdil"

Če že imate veljavno SIGOV-CA potrdilo, ga lahko prenesete na drugi organ državne uprave. V tem primeru vas prosimo, da nam pošljete izpolnjen Zahtevek za prenos digitalnega potrdila SIGOV-CA na drug državni organ

Uporaba pametne kartice

Spletna in posebna kvalificirana digitalna potrdila SIGOV-CA se praviloma izdajo kot potrdila z obvezno uporabo pametnih kartic in so na podlagi odobrenega zahtevka prevzeta na imetnikovo pametno kartico na infrastrukturi izdajatelja SIGOV-CA. 

Pametna kartica z digitalnim potrdilom vam je na varen način dostavljena s strani izdajatelja SIGOV-CA, tako da preko kontaktne osebe organizacije prejmete pametno kartico z digitalnim potrdilom. Prednastavljeno geslo za dostop do digitalnega potrdila prejmete s poštno pošiljko z oznako »Osebno« na naslov svoje organizacije.

Storitve zaupanja, ki jih ponuja SI-TRUST, so skladne z uredbo eIDAS in so vključene v zanesljivi seznam ponudnikov kvalificiranih storitev zaupanja v EU.