Oddaja zahtevka

Zahtevek izpolnejo uslužbenci državnih organov, predstojnik institucije pa s svojim podpisom na zahtevku jamči za identiteto bodočih imetnikov. Izpolnjen zahtevek posredujte izdajatelju SIGOV-CA na naslov:

Ministrstvo za javno upravo
Izdajatelj SIGOV-CA

Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
sigov-ca@gov.si
Tel.: 01 478 80 03
Fax: 01 478 86 49

Javni zavod, javna agencija ali javni sklad itn. ne morejo pridobiti potrdila SIGOV-CA, lahko pa pridobijo potrdilo SIGEN-CA.

Zahtevek za pridobitev digitalnih potrdil

Izpolniti je potrebno oba spodaj navedena zahtevka.
Če želite pridobiti več potrdil, morate izpolniti ustrezno število "Zahtevkov za imetnike potrdil"

Uporaba pametne kartice

Spletna in posebna kvalificirana digitalna potrdila SIGOV-CA se praviloma izdajo kot potrdila z obvezno uporabo pametnih kartic in so na podlagi odobrenega zahtevka prevzeta na imetnikovo pametno kartico na infrastrukturi izdajatelja SIGOV-CA. 

Pametna kartica z digitalnim potrdilom vam je na varen način dostavljena s strani izdajatelja SIGOV-CA, tako da preko kontaktne osebe organizacije prejmete pametno kartico z digitalnim potrdilom. Prednastavljeno geslo za dostop do digitalnega potrdila prejmete s poštno pošiljko z oznako »Osebno« na naslov svoje organizacije.

Storitve zaupanja, ki jih ponuja SI-TRUST, so skladne z uredbo eIDAS in so vključene v zanesljivi seznam ponudnikov kvalificiranih storitev zaupanja v EU.