Oddaja zahtevka

Zahtevek izpolnejo uslužbenci državnih organov, predstojnik institucije pa s svojim podpisom na zahtevku jamči za identiteto bodočih imetnikov. Izpolnjen zahtevek posredujte izdajatelju SIGOV-CA na naslov:

Ministrstvo za javno upravo
Izdajatelj SIGOV-CA

Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
sigov-ca@gov.si
Tel.: 01 478 80 03
Fax: 01 478 86 49

Javni zavod, javna agencija ali javni sklad itn. ne morejo pridobiti potrdila SIGOV-CA, lahko pa pridobijo potrdilo SIGEN-CA.

Zahtevek za pridobitev digitalnih potrdil

Izpolniti je potrebno oba spodaj navedena zahtevka.
Če želite pridobiti več potrdil, morate izpolniti ustrezno število "Zahtevkov za skrbnike potrdil".

Storitve zaupanja, ki jih ponuja SI-TRUST, so skladne z uredbo eIDAS in so vključene v zanesljivi seznam ponudnikov kvalificiranih storitev zaupanja v EU.