Podatki za prevzem

Najkasneje v 10 delovnih dneh boste prejeli podatke za prevzem potrdila:

  • avtorizacijsko kodo (avtorizacijska koda je 14-mestni niz znakov, npr. AWH8-QLUF-9Z86) in
  • referenčno številko (referenčna številka je 8-mestno število, npr. 79138083).

Prevzem potrdila

S pomočjo referenčne številke in avtorizacijske kode boste prevzeli digitalno potrdilo za informacijske sisteme.

Storitve zaupanja, ki jih ponuja SI-TRUST, so skladne z uredbo eIDAS in so vključene v zanesljivi seznam ponudnikov kvalificiranih storitev zaupanja v EU.