Podatki za prevzem

Najkasneje v 10 delovnih dneh boste prejeli podatke za prevzem potrdila:

  • avtorizacijsko kodo (avtorizacijska koda je 14-mestni niz znakov, npr. AWH8-QLUF-9Z86) in
  • referenčno številko (referenčna številka je 8-mestno število, npr. 79138083).

Tvorjenje zahtevka

Ko ste od izdajatelja SIGOV-CA dobili aktivacijski kodi za prevzem digitalnega potrdila za strežnik, lahko pričnete s tvorjenjem zahtevka na vašem strežniku.

Navodila za tvorjenje zahtevka

Pri tvorjenju zahtevka morate v polje "Common Name" vnesti referenčno številko, ki ste jo dobili od SIGOV-CA. Med prevzemom potrdila počakajte, da dobite odgovor od strežnika, postopka ne prekinjajte ali ponavljajte!

Prevzem potrdila

Zahtevek nato skupaj z avtorizacijsko kodo in referenčno številko preko strani za prevzem potrdila posredujete izdajatelju SIGOV-CA, ki bo generiral spletno digitalno potrdilo za vaš strežnik. Digitalno potrdilo vašega strežnika se bo izpisalo v novem oknu v obliki PEM, ki ga boste nato namestili na vaš strežnik. 

Prevzem potrdila

Vključitev potrdila v strežnik

Ko je zahtevek pripravljen, morate prevzeto digitalno potrdilo namestiti na svoj strežnik.

Navodila za namestitev potrdila v strežnik

Poskrbite za varnostno kopijo ključa strežnika, saj boste morali sicer ob okvari strežnika zahtevati novo digitalno potrdilo!

Vključitev potrdila korenskega izdajatelja SI-TRUST Root

Zdaj je potrebno v strežnik namestiti še digitalno potrdilo korenskega izdajatelja SI-TRUST Root. Na zaslonu se bo izpisalo potrdilo SI-TRUST Root, ki ga je potrebno namestiti v vaš strežnik.

Namestitev potrdila

Navodila za namestitev SI-TRUST Root

Storitve zaupanja, ki jih ponuja SI-TRUST, so skladne z uredbo eIDAS in so vključene v zanesljivi seznam ponudnikov kvalificiranih storitev zaupanja v EU.