Obvestilo!

Od 20. Januarja 2020 bomo sprejemali samo še aktualne zahtevke, starejših zahtevkov ne bomo upoštevali.

 

Spletno potrdilo za zaposlene

Digitalno potrdilo lahko zaposleni pridobijo na svoje ime. 

Spletno potrdilo za zaposlene s splošnim nazivom

Digitalno potrdilo lahko zaposleni pridobijo na svoje, kjer je poleg imena zaposlenega naveden še splošni naziv.

Spletno potrdilo za elektronske žige

Elektronski žigi se izdajajo državnim organom, ki jih uporabljajo za zagotovitev izvora in celovitosti podatkov oz. dokumentov.

Spletno potrdilo za avtentikacijo spletišč

Digitalno potrdilo za avtentikacijo spletišč je namenjeno prenosu pomembnih informacij, ki ne smejo biti javno dostopne.

Spletno potrdilo za informacijske sisteme

Digitalno potrdilo za informacijske sisteme je namenjeno informacijskemu sistemu, oz. aplikaciji, da se s potrdilom predstavlja drugim informacijskim sistemom.

Posebno potrdilo za zaposlene

Digitalno potrdilo lahko zaposleni pridobijo na svoje ime. 

Posebno potrdilo za zaposlene s splošnim nazivom

Digitalno potrdilo lahko zaposleni pridobijo na svoje, kjer je poleg imena zaposlenega navden še splošni naziv.

 

Iskalnik digitalnih potrdil

Veljavnost svojega digitalnega potrdila lahko preverite v našem iskalniku. Baza vsebuje vsa digitalna potrdila izdana s strani Državnega centra za storitve zaupanja.
Iskalnik

Cena digitalnega potrdila

Stroške upravljanja digitalnih potrdil SIGOV-CA za potrebe državnih organov krije Ministrstvo za javno upravo.

Zakonska podlaga in politika delovanja SIGOV-CA

SI-TRUST in posamezni izdajatelj delujeta v skladu z ustrezno zakonodajo in politiko delovanja.

Zakonska podlaga

Politike SI-TRUST