Za prevzem digitalnega potrdila mora biti v shrambi potrdil nameščeno korensko potrdilo izdajatelja SI-TRUST Root.

Korensko potrdilo izdajatelja SI-TRUST Root je privzeto že vključeno v shrambo brskalnika Internet Explorer.

V primeru, da pa potrdila korenskega izdajatelja SI-TRUST Root nimate vključenega, sledite navodilom "Vključitev potrdila korenskega izdajatelja SI-TRUST Root"

Postopek prevzema digitalnega potrdila

1. Na spletni strani SI-TRUST izberite »Fizične osebe« ali »Poslovni subjekti«.

PREVZEM IE1

2. Poiščite naslov »Prevzem digitalnega potrdila« in kliknite »Prevzem«.

PREVZEM IE2

3. Odpre se vam novo okno »Web Access Confirmation« za potrditev spletnega dostopa. Kliknite »Da«.

PREVZEM IE3

4. Na strani »Prevzem digitalnega potrdila v brskalniku Internet Explorer« vnesite »Referenčno številko« in »Avtorizacijsko kodo«.

Referenčno številko (8-mestna številka) ste prejeli na vaš e-naslov, avtorizacijsko kodo (14-mestni niz znakov) pa ste prejeli s poštno pošiljko.

Kliknite »Pošlji zahtevek«.

Postopek traja nekaj časa in ga ne smete prekinjati ali ponavljati. Ko potrdilo prevzamete, kodi za prevzem potrdila ne veljata več.

PREVZEM IE4

5. Odpre se vam novo okno »Izdelovanje novega podpisnega ključa RSA«. Kliknite »Nastavitev ravni varnosti«.

PREVZEM IE5

6. Izberite »Visoko« raven varnosti in nato kliknite »Naprej«.

PREVZEM IE6

7. V oknu »Ustvari geslo« vnesite poljubno geslo in ga potrdite. Kliknite »Dokončaj«.

Geslo naj bo močno, sestavljeno iz najmanj osmih znakov in sicer iz velikih in malih črk, številk in posebnih znakov (+, -, ., * ali drugi). Enostavno geslo, ki je sestavljeno iz vašega imena ali zaporednih številk je lahko ugotovljivo, zato izberite močno geslo in si ga zapomnite.

PREVZEM IE7

8. V oknu »Izdelovanje novega podpisnega ključa RSA« kliknite »V redu«.

PREVZEM IE8

9. Odpre se vam okno »Web Access Confirmation« za potrditev spletnega dostopa. Kliknite »Da«.

PREVZEM IE9

10. Sedaj je vaše potrdilo prevzeto.

 

11. Naredite lahko še preizkus delovanja vašega digitalnega potrdila. Izberite povezavo »Preizkus namestitve potrdila«.

PREVZEM IE10

12. Preizkus digitalnega potrdila je uspel.

PREVZEM IE11

13. Sedaj naredite še varnostno kopijo vašega digitalnega potrdila, ki jo boste potrebovali, če boste želeli vaše potrdilo uporabljati v drugem brskalniku ali, če se bo potrdilo nameščeno v vašem brskalniku izbrisalo ali uničilo.

Uporaba pametne kartice

Za prevzem in hranjenje vašega potrdila priporočamo uporabo pametnih kartic, ki nudijo trenutno enega najbolj varnih medijev za hranjenje zasebnih ključev. Če boste uporabili pametno kartico, se ravnajte po navodilih proizvajalca pametnih kartic. Izberite pametne kartice, ki ustrezajo vašemu računalniškemu sistemu in vašemu brskalniku za hranjenje 2048-bitnih ključev RSA.

Čitalec pametne kartice in potrebno programsko opremo morate namestiti pred prevzemom potrdila. Ravnajte se po navodilih proizvajalca pametnih kartic.

Vključitev potrdila korenskega izdajatelja SI-TRUST Root

1. Postopek vključitve korenskega potrdila v shrambo zaupanja vrednih izdajateljev začnite s klikom na Prevzem potrdila.

2. Ko vas brskalnik vpraša, ali naj datoteko s potrdilom shrani ali odpre (Open or Save), izberite Odpri (Open).

ie prevzem 1

3. Pokaže se varnostno opozorilo. Kliknite na Dovoli (Allow) in nato Odpri (Open).

ie prevzem 2

ie prevzem 3

4. Ko se potrdilo odpre, izberite možnost Namesti potrdilo (Install Certificate).

ie prevzem 4

5. Ko se zažene čarovnik za uvoz potrdil, izberite možnost namestitve za trenutnega uporabnika (Current user) in kliknite na gumb Naprej (Next).

ie prevzem 5

6. Izberite možnost Shrani vsa potrdila v to shrambo (Place all certificates in the following store) in shrambo potrdil Zaupanja vredni overitelji korenskih potrdil (Trusted Root Certification Authorities) in potrdite izbiro s klikom na gumb Naprej (Next).

ie prevzem 6

7. V naslednjem oknu preverite svojo izbiro in jo potrdite s klikom na gumb Dokončaj (Finish). 

ie prevzem 7

8. Potrdilo korenskega izdajatelja SI-TRUST Root je s tem korakom uspešno nameščeno.