1. Na spletni strani SI-TRUST izberite »Fizične osebe« ali »Poslovni subjekti«.

PREVZEM FF1

2. Poiščite naslov »Prevzem digitalnega potrdila« in kliknite »Prevzem«.

PREVZEM FF2

3. Odpre se vam nova stran »Prevzem digitalnega potrdila za brskalnik«. Najprej obvezno namestite korensko potrdilo izdajatelja SI-TRUST Root. Kliknite na povezavo »SI-TRUST Root«.

PREVZEM FF3

4. Odpre se vam novo okno »Prenašanje digitalnega potrdila«. Izberite pogoja »Overitelju zaupaj identifikacijo spletnih strani« in »Overitelju zaupaj identifikacijo e-poštnih uporabnikov«. Če želite, lahko preverite digitalno potrdilo izdajatelja SI-TRUST Root. Kliknite »Ogled«.

PREVZEM FF4

5. V oknu »Pregledovalnik digitalnih potrdil: »SI-TRUST Root«« kliknite »Podrobnosti« in preverite digitalno potrdilo izdajatelja.
Kliknite »Zapri« in pri oknu »Prenašanje digitalnega potrdila« izberite »V redu«.

PREVZEM FF5

6. Ponovno ste na strani »Prevzem digitalnega potrdila za brskalnik«. Postavite se na dno strani. Vnesite »Referenčno številko« in »Avtorizacijsko kodo«.

Referenčno številko (8-mestna številka) ste prejeli na vaš e-naslov, avtorizacijsko kodo (14-mestni niz znakov) pa ste prejeli s poštno pošiljko.

Kliknite »Pošlji zahtevek«.

PREVZEM FF6

Postopek traja nekaj časa in ga ne smete prekinjati ali ponavljati. Ko potrdilo prevzamete, kodi za prevzem potrdila ne veljata več.

7. Odpre se vam nova stran »Prevzem digitalnega potrdila za brskalnik Firefox«. Privzeto je nastavljena dolžina ključev 2048 (visokostopenjsko) oz. High Grade. Kliknite »Pošljite«.

PREVZEM FF7

8. V spletnem brskalniku se vam odpre nov zavihek »Prevzem digitalnega potrdila za brskalnik« ter v njem okno z opozorilom: To digitalno potrdilo je že nameščeno kot digitalno potrdilo uradne osebe za digitalna potrdila.
Kliknite »V redu«.

PREVZEM FF8

9. Sedaj je vaše potrdilo prevzeto.

10. Naredite lahko še preizkus delovanja vašega digitalnega potrdila. Izberite povezavo »Preizkus namestitve potrdila«.

PREVZEM FF9

11. V spletnem brskalniku se vam odpre nov zavihek z oknom »Zahteva po identifikaciji uporabnika«. Preverite podrobnosti o izbranem digitalnem potrdilu in kliknite »V redu«.

PREVZEM FF10

12. Preizkus digitalnega potrdila je uspel.

PREVZEM FF11

13. Sedaj naredite še varnostno kopijo vašega digitalnega potrdila.

Uporaba pametne kartice

Za prevzem in hranjenje vašega potrdila priporočamo uporabo pametnih kartic, ki nudijo trenutno enega najbolj varnih medijev za hranjenje zasebnih ključev. Če boste uporabili pametno kartico, se ravnajte po navodilih proizvajalca pametnih kartic. Izberite pametne kartice, ki ustrezajo vašemu računalniškemu sistemu in vašemu brskalniku za hranjenje 2048-bitnih ključev RSA.

Čitalec pametne kartice in potrebno programsko opremo morate namestiti pred prevzemom potrdila. Ravnajte se po navodilih proizvajalca pametnih kartic.